Χ›Χ•ΧͺΧ‘ Χ”Χ–Χ›Χ•Χ™Χ•Χͺ של Χ”Χ™ΧœΧ“ Χ‘ΧžΧ’Χ¨Χ›Χͺ Χ”ΧžΧ©Χ€Χ˜: ΧžΧ‘Χ˜ גל Χ”Χ’Χ Χͺ Χ”Χ§Χ˜ΧŸ

Χ‘ΧžΧ’Χ¨Χ›Χͺ Χ”ΧžΧ©Χ€Χ˜, Χ”Χ–Χ›Χ•Χ™Χ•Χͺ של Χ”Χ™ΧœΧ“ Χ”ΧŸ Χ—Χ©Χ•Χ‘Χ•Χͺ Χ•ΧžΧ¨Χ›Χ–Χ™Χ•Χͺ. הבנים Χ•Χ”Χ‘Χ Χ•Χͺ Χ©ΧœΧ Χ• הם Χ”Χ“Χ•Χ¨ הבא, Χ•ΧœΧ›ΧŸ Χ—Χ©Χ•Χ‘ ΧœΧ”Χ‘Χ˜Χ™Χ— Χ•ΧœΧ”Χ’ΧŸ גל Χ–Χ›Χ•Χ™Χ•Χͺיהם...